eg

Vad är reaktiva färgämnen?

Vad är reaktiva färgämnen?

Färgämne/färgämne är en av de viktigaste komponenterna inom textilindustrin och andra industrier.Det är en blandning som kan fästa på vilket tyg som helst för att färga tyget.Det finns olika färgämnen på marknaden att välja mellan, men de mest populära är de kemiskt stabila färgämnena som kan färga tyget på kortast tid.De två viktigaste faktorerna som kvalitativt reaktiva färgämnen är temperatur och tid.

Konsumtionen av färgämnen är en viktig indikator för att förstå utvecklingen av en social ekonomi.I utvecklingsekonomier som Indien och Kina växer konsumtionen av färgämnen snabbt på grund av ökat utvecklingsarbete, urbanisering och befolkningsökning.

På grund av förmågan att särskilja källan till färgämnet och hur man applicerar det, finns det många typer av färgämnen.Färgämnen erhållna från naturliga källor som växter eller blommor kallas naturliga färgämnen, inte syntetiska färgämnen.På samma sätt finns det färgämnen som kan särskiljas efter deras tillämpningar.En av de mest använda varianterna baserat på deras tillämpning är reaktiva färgämnen.

Fördelar med reaktiva färgämnen:

1. På grund av dess förmåga att reagera med mediet ger det reaktiva färgämnen en enorm fördel eftersom de blir mer hållbara och är visuellt annorlunda.Denna egenskap ger den en stark fördel när det gäller att förbjuda färg och cellulosafärg.

2. Det finns en annan kraftfull fördel med reaktiva färgämnen, det vill säga dess våta hastighet, som uppnås genom en effektiv och direkt färgningsprocess.

3. Reaktiva färgämnen är lämpliga för att färga nya cellulosafiberprodukter som lyocellfibrer.

4. Lätt att rengöra: Fibrer färgade med reaktiva färgämnen kan färgas säkert med vita kläder utan fara för färgning.

Även om användningen av reaktiva färgämnen har många fördelar, finns det också vissa nackdelar, såsom påverkan av reaktiva färgämnen på miljön.Men tillverkare av reaktiva färgämnen i Indien och runt om i världen har investerat mycket energi och resurser i forskning för att hjälpa dem att utveckla ekologiskt känsliga produkter samtidigt som de ger kunderna ett betydande och kontinuerligt värde.Andra utmaningar som branschen står inför inkluderar att hitta kunnig och begåvad arbetskraft, statliga regleringar och tillverkningskostnader.Även om branschen har en ljus framtid är det viktigt att göra framsteg inom alla ovanstående områden för att undvika eventuella hinder.

Den reaktiva färgningen reagerar kemiskt med cellulosan och bildar en kovalent bindning mellan färgämnesmolekylen och cellulosan.

Är reaktiva färgämnen miljövänliga?

Om vi ​​överväger användningen av reaktiva färgämnen, måste reaktiva färgämnen vara miljövänliga.

Vad är användningen av kovalenta bindningar i reaktiva färgämnen?

Kovalenta bindningar används i reaktiva färgämnen för att göra dem höga i beständighet.

60559a9989572


Posttid: 2021-mars